در حال بارگذاری فایل ...
جستجو کنید...
خارج از ساعت کاری: شروع سفارش‌گیری از امروز ساعت ۱۸:۳۰

چلو جوجه زعفراني
به سبد خرید افزوده شد!
۱۱۸,۰۰۰ تومان
چلو جوجه زعفراني

۱۵۰گرم سینه مرغ،۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی

چلو جوجه مخصوص زعفراني
به سبد خرید افزوده شد!
۱۵۸,۰۰۰ تومان
چلو جوجه مخصوص زعفراني

۲۵۰گرم سینه مرغ، ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی

چلو جوجه اسپايسي
به سبد خرید افزوده شد!
۱۹۵,۰۰۰ تومان
چلو جوجه اسپايسي

۳۰۰گرم سینه اسپایسی شده، ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی

چلو جوجه فيله حلزوني اميران
به سبد خرید افزوده شد!
۱۹۵,۰۰۰ تومان
چلو جوجه فيله حلزوني اميران

۳۰۰گرم فیله مرغ، ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی

چلو جوجه ارگانيک با استخوان
به سبد خرید افزوده شد!
۱۹۵,۰۰۰ تومان
چلو جوجه ارگانيک با استخوان

۶۵۰گرم جوجه ارگانیک، ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی

چلو لقمه مخصوص
به سبد خرید افزوده شد!
۱۱۸,۰۰۰ تومان
چلو لقمه مخصوص

۱۵۰گرم گوشت گوساله و گوسفندی، ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی

چلو کباب کوبيده
به سبد خرید افزوده شد!
۱۳۵,۰۰۰ تومان
چلو کباب کوبيده

۲سیخ ۹۰گرمی گوشت گوساله و گوسفندی، ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی

چلو کباب نگين دار
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۰,۰۰۰ تومان
چلو کباب نگين دار

۱۵۰گرم گوشت گوساله و گوسفندی، ۷۰گرم جوجه کباب نگینی، ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی

چلو کباب وزيري
به سبد خرید افزوده شد!
۱۶۳,۰۰۰ تومان
چلو کباب وزيري

یک سیخ ۱۵۰گرم جوجه،۹۰ گرم کوبیده،۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی

چلو کباب برگ
به سبد خرید افزوده شد!
۱۹۵,۰۰۰ تومان
چلو کباب برگ

۱۲۰گرم راسته گوساله، ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی

چلو کباب مخلوط
به سبد خرید افزوده شد!
۲۴۰,۰۰۰ تومان
چلو کباب مخلوط

یک سیخ۱۲۰ گرمی راسته گوساله(برگ)، یک سیخ۹۰ گرمی کباب کوبیده، ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی

چلو کباب بختياري
به سبد خرید افزوده شد!
۱۹۵,۰۰۰ تومان
چلو کباب بختياري

میکس برگ و جوجه ۱۷۰گرم ( راسته وفیله مرغ)، ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی

چلو کباب برگ مخصوص
به سبد خرید افزوده شد!
۲۶۵,۰۰۰ تومان
چلو کباب برگ مخصوص

۲۰۰گرم راسته گوساله، ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی

چلو کباب سلطاني مخصوص
به سبد خرید افزوده شد!
۳۱۰,۰۰۰ تومان
چلو کباب سلطاني مخصوص

یک سیخ برگ مخصوص (راسته)، یک سیخ کباب کوبیده،۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی

چلو بال
به سبد خرید افزوده شد!
۱۱۸,۰۰۰ تومان
چلو بال

پنج تکه بال، ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به رستوران امیران می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین